Karta Dużej Rodziny


INFORMACJA OGÓLNA

Od 16 czerwca 2014 r. wprowadzona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania na terenie całego kraju z oferty instytucji kultury czy obiektów sportowo – rekreacyjnych. Karta Dużej Rodziny zapewnia również zniżki przy zakupie jedzenia, odzieży, kosmetyków, paliwa oraz książek.

Karty wydawane są bezpłatnie dla wszystkich rodzin wielodzietnych niezależnie od dochodu.

Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców), oraz jego małżonka mających na utrzymanie co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej- do ukończenia 25 roku życia, zaś bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
 Karta wydawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00-15:00

wtorki: 7:00-16:00

piątki: 7:00–14:00

lub u terenowych pracowników socjalnych.

 

Do wniosku należy dołączyć:

oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce;

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl oraz www.slaskiedlarodziny.pl


 


 


 

UWAGA ZMIANA!!! Aplikacja mObywatel KDR + nowy wniosk

09‑06‑2021 12:33:33
Dokumenty:
Plik pdf Korzystanie z mObywatel - KDR_878214.pdf
14‑07‑2021 11:06:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf nowy wniosek KDR.pdf
09‑06‑2021 12:35:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Paulina Chlebisz
email: paulina.chlebisz@ops.lubomia.pl
, w dniu:  12‑08‑2015 09:00:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mirosława Maria Gorzolnik
email: ops@lubomia.pl tel.:32 4516 026 wew.21 fax: 32 4516 026 wew.30
, w dniu:  12‑08‑2015 09:00:39
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2021 12:35:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie